Dublul sens al analogiei în opera lui Platon - Cristian Iftode (Universitatea din Bucuresti) Iftode
Continue Reading »