Arhiva revistei:

2011 nr 2 (Descarcati revista in format PDF)

Cuprins:

ISTORIA FILOSOFIEI
CONSTANTIN STOENESCU, Argumentul lui Berkeley împotriva materialităţii lumii … 3
CRISTIAN IFTODE, Dublul sens al analogiei în opera lui Platon ………………………………. 13

ETICĂ

CORNELIA MARGARETA GĂŞPĂREL, Reiterări etice privind conceptul de conştiinţă
morală. Jean Piaget – Jean Libis – Max Scheler ……………………………………………… 29
CONSTANTIN VICĂ, Relaţia etică-politică în filosofia practică aristotelică ……………….. 39
DAN NICA, Originile disputei etice dintre particularism şi generalism: Platon şi Aristotel … 51

VARIA

MIHAELA POP, Probleme ale artei contemporane …………………………………………………… 63
GHEORGHE ŞTEFANOV, What Is It for Someone to Have Unconscious Opinions? …… 81
MIHAI VACARIU, GABRIEL VACARIU, The Synchrony or Temporal Coding Theory
(Temporal Binding) ……………………………………………………………………………………. 87
SEEMA BOSE, Focus on Ageing – A Neglected Aspect of Simone de Beauvoir’s
Radicalism ………………………………………………………………………………………………… 103
OANA ZAMFIRACHE, Is Pornography a Perversion? ……………………………………………… 109
ADRIANA NICOLETA SORA, Explanation and Understanding ……………………………….. 117

 

2011 nr. 1 ( Revista in format PDF)

Vol I / 2011 al Revistei „Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie”, volum dedicat operei lui Emil Cioran, care cuprinde şi câteva texte inedite ale filosofului.

Cuprins:
Marin Diaconu, Manuscrisele româneşti ale lui Emil Cioran … 3
Emil Cioran, Ce pot învăţa în timp de o zi … 9
Emil Cioran, Imperialismul dinamic al vieţii … 11
Emil Cioran, Introducere la problemele unei antropologii filosofice … 13
Emil Cioran, Concepţia tragică a existenţei … 15
Emil Cioran, Pe drumul destinului; titlu dat de editor … 17
Emil Cioran, Note despre tristeţe … 19
Emil Cioran, Nici un vis …; titlu dat de editor … 21

PORTRET DE AUTOR
Dragoş Popescu, Providenţa şi exilul – Joseph de Maistre văzut de Cioran … 23
Marcel Chelba, Cioran – ultimul mare estet al tânguirii noastre metafizice … 29
Viorel Vizureanu, Tânărul Cioran: clipa ca salvare … 33

TEME CIORANIENE
Constantin Aslam, Emil Cioran – hermeneutica emoţiilor şi modelarea estetică a filosofiei … 43
Daniel Mazilu, Mizantropia lui Cioran. Câteva reflecţii pe marginea „Caietelor” (1957-1972) … 67
Constantin Stoenescu, Destin istoric şi profetism românesc în viziunea lui Emil Cioran. Metamorfozele unei critici severe … 83
Horia Pătraşcu, De pe culmile disperării, pe culmile beatitudinii: transfigurarea suferinţei în concepţia lui Emil Cioran … 97
Cristian Berţi, Cioran – de la durerea morţii la experienţa solitudinii … 105
Marius Ion, Memoria inteligibilă şi intuiţia sacrului la Cioran … 111
Viorel Cernica, Despre două sensuri originare ale gândirii cioraniene … 121

STUDII COMPARATIVE
Mihai Popa, Emil Cioran şi Constantin Noica despre timp şi istorie … 133
George Chiriţă, Tentaţia unei paralele: Cioran şi Levinas … 139

2010 ( Revista in format PDF)

SUMAR
LOGICĂ ŞI FILOSOFIA LIMBAJULUI

GHEORGHE STEFANOV, Negative Actions? …………………………………………….. 3
IULIAN COSTACHE, Reticenţele lui Wittgenstein faţă de teorema de incompletitudine a lui Gödel ……………………………………………………………………………………… 11
FILOSOFIA ŞTIINŢEI

DANA JALOBEANU, From Natural History to Early Modern Science: the Case of Bacon’s „Histories” …………………………………………………………………….. 23
FILOSOFIA MINŢII

MIHAI VACARIU, GABRIEL VACARIU, Emulators, Representations and Descartes’ Ghost …………………………………………………………………………….. 35

FILOSOFIE POLITICĂ

NORA GRIGORE, Relaţia dintre societăţi închise şi deschise la Popper şi Bérgson .. 49

FILOSOFIE ŞI COMPUTERE

CONSTANTIN VICĂ, Software, instituţia autorului şi proprietatea intelectuală ….. 63

ESTETICĂ ŞI TEORIA ARTEI

LOREDANA NICULEŢ, Sensus communis aestheticus and the Project of Emancipation: the Utopian Frame of the Avant-Gardes …………………………………………….. 77
DIALITZA COLÓN PÉREZ, Puerto Rico: Art and Identity Policies ……………….. 97

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ

CONSTANTIN STOENESCU, Conştiinţa-oglindă, conştiinţă transcendentală şi personalismul energetic ……………………………………………………………………. 107
MIRCEA FLONTA, Kant şi interogaţia transcendentală în opera lui Constantin Noica …. 113
PAUL-GABRIEL SANDU, Libertatea ca necesitate ……………………………………… 127

ISTORIA FILOSOFIEI

MARIN BĂLAN, Categoriile lui Aristotel ca text de autoritate (din secolul al IV-lea până în timpul lui Anselm) ……………………………………………… 143
ION TĂNĂSESCU, Problema distingerii modificatoare la Franz Brentano ………. 159

2009 (Format PDF)

LOGICĂ ŞI FILOSOFIA LIMBAJULUI
GHEORGHE STEFANOV, Propositional Attitudes as Speech Acts         3
TITUS LATEŞ, Percept, fapt perceptual şi judecată perceptuală la C. S. Peirce         11

FILOSOFIA ŞTIINŢEI
MĂDĂLINA GIURGEA, Descartes on Body-Mind Causation         21
CONSTANTIN STOENESCU, Principiul empirismului şi problema unui criteriu empirist al semnificaţiei cognitive la Moritz Schlick         37

FILOSOFIE POLITICĂ
IONUŢ STERPAN, De la starea naturală la „asociaţia dominantă de protecţie”. O evaluare critică a argumentului lui Nozick         61

ETICĂ ŞI FILOSOFIE MORALĂ
DORINA PĂTRUNSU, Virtutea morală: obiect de schimb sau de cunoaştere?         71

FILOSOFIA RELIGIEI
MARIN BĂLAN, Hermeneutica neîncrederii ca critică a religiei la Hume şi urmaşii săi         85

ESTETICĂ ŞI TEORIA ARTEI
LOREDANA NICULEŢ, Yves Michaud şi noua estetică a gustului. O reflecţie asupra posibilităţii de acord în materie de judecată estetică, din perspectiva pluralismului radical al artei actuale         105

ISTORIA FILOSOFIEI
CRISTIAN IFTODE, Conceptul de vocaţie la C. Rădulescu-Motru. Surse, conexiuni, dezvoltări         119
MIHAELA POP, Le caractère dynamique de la pensée de Ioan Petrovici dans le domain de la culture         133
ŞTEFAN VIANU, În Palatul de Cristal al lumii de azi. Viziunea lui Peter Sloterdijk         141

*
Recenzii         149

2008 (format PDF)

LOGICĂ ŞI FILOSOFIA LIMBAJULUI
GHEORGHE ŞTEFANOV, Acţiuni raţionale – proiectul unei cercetări filosofice         3

FILOSOFIA ŞTIINŢEI
CONSTANTIN STOENESCU, Problema metodei în „empirismul conceptelor” şi statutul epistemologic al ideilor generale abstracte         13

FILOSOFIA MINŢII
GABRIEL VACARIU, MIHAI VACARIU, The “I” as an Epistemological World         47

FILOSOFIE ŞI COMPUTERE
MIHAIL-RADU SOLCAN, Două etici în tehnologia informației         65
CONSTANTIN VICĂ, Încrederea şi tehnologia web         79

FILOSOFIE POLITICĂ
ADRIAN-PAUL ILIESCU, Conceptul de noroc politic         89
FILON MORAR, Doctrina atacurilor preventive, între cutumă şi codificare normativă internaţională         103

ESTETICĂ ŞI TEORIA ARTEI
LOREDANA NICULEŢ, Triumful muzeului contemporan. Funcţia mnemotică şi funcţia de spectacol a muzeului de artă         111

ISTORIA FILOSOFIEI
MARIN BĂLAN, Quaestio disputata ca metodă de predare în universitatea medievală (cu accent pe folosirea ei în predarea teologiei şi filosofiei)         119
ECATERINA MORAR, Ideea de fragilitate umană în viziunea lui Mircea Vulcănescu         135

Recenzii         145

2007 – PDF

MIRCEA FLONTA, Cine sunt judecătorii? Genuri filosofice şi audienţa lor         3
RALUCA GRIGORIU, Eternitate versus „natură” la Parmenide         23
MIHAELA POP, Les architectes des belles actions         37
CONSTANTIN STOENESCU, Percepţie şi cogniţie la William Ockham: În căutarea unei alternative la tradiţia aristotelică         49
MARIN BĂLAN, Cum ar trebui să fie înţeleasă istoria filosofiei după C. Rădulescu-Motru         63
EDUARD MORAR, Dacă Dumnezeu ar da filosofilor capacitatea de a vedea ceea ce stă deschis în faţa ochilor tuturor… Despre genul de dificultăţi întâmpinate de Wittgenstein în discuţia referioare la remarcarea aspectelor        77
VIOREL CERNICA, Note asupra istoricităţii filosofiei contemporane         89
GABRIEL VACARIU, Perceptual Mental States, Higher Order Thoughts, and Consciousness         107
MIHAI VACARIU, Explaining Organizations from a Dynamical Perspective         121
CRISTIAN IFTODE, Confluenţe şi disensiuni între abordările feministe şi teoriile contemporane ale virtuţii         135
LOREDANA NICULEŢ, How to End Up with Art: the Aesthetic Experience of the Early Video Art         165

2006 – PDF

JOHN STUART MILL – 1806-2006
Conferinţă Internaţională organizată la Facultatea de Filosofie, în perioada 3-4 noiembrie 2006

CONSTANTIN STOENESCU, Adevăruri de raţiune şi cunoaştere matematică. O interpretare epistemologică a concepţiei lui John St. Mill         5
DORINA CUCU, O apărare sui generis a utilitarismului         11
CRISTIAN IFTODE, Proiectul unei etici minimale. Dificultăţi şi ambiguităţi         21
ANDREI MĂRĂŞOIU, The Insufficient Connotation of Proper Names         45
EMILIAN MIHAILOV, John Stuart Mill şi problema filosofică a numelor proprii         53
IONUŢ UNTEA, Între credinţă şi speranţă: John Stuart Mill, profetul religiei umanităţii         71

VARIA
MARIN BĂLAN, Cultură biblică şi cultură clasică în tratatul teologic al lui Boethius Contra Eutychen et Nestorium         87
MIHAELA POP, O definiţie negativă a autorităţii politice româneşti de la începutul secolului al XVIII-lea (Disoluţia imaginii voievodului in Istoria Ieroglifica a lui Dimitrie Cantemir)         99
GABRIEL VACARIU, The Epistemologically Different Worlds Perspective and Some Pseudo-Notions from Quantum Mechanics         123
LUIZA IANCU, Locul silogismului categoric în studiile de psihologie a raţionamentului         135
ANDREEA EŞANU, Un model al independenţei logice pentru propoziţiile elementare ale Tractatus-ului Logico-Philosophicus         153

2005 – PDF

BERTRAND RUSSELL – 100 DE ANI DE LA APARIŢIA ARTICOLULUI „ON DENOTING”
Colocviu organizat la Facultatea de Filosofie în 23.XI.2005
BERTRAND RUSSELL, Despre denotare (traducere de Mihail Radu Solcan) … 3
ILIE PÂRVU, În ce sens „On Denoting” este o paradigmă a filosofiei?  … 19
MIRCEA DUMITRU, „Primul vers din Elegia lui Gray”. Critica distincţiei sens-referinţă în „On Denoting” al lui Bertrand Russell  … 33
MIRCEA FLONTA, O formulare a principiului empirismului … 41
ALEXANDRA CORNILESCU, Russell’s “On Denoting” a Hundred Years Later: A Pragmatic View of Uniqueness  … 55
CONSTANTIN STOENESCU, Despre cunoaştere şi adevăr în „On Denoting”  … 73
DRĂGAN STOIANOVICI, Contrastul nume proprii-descripţii definite – un motiv recurent în argumentările lui Russell  … 79
ALEXANDRU BOBOC, Frege, Meinong şi Russell despre „existenţă” şi „fiinţă” în determinarea semnificaţiei propoziţiei  … 89
DUMITRU GHEORGHIU, Consideraţii despre problema existenţei în logică  … 99

VARIA
MARIN BĂLAN, Vocabularul hristologic latin şi tradiţia filosofică greacă: inovaţiile lui Boethius (Un comentariu la Contra Eutychen et Nestorium, cap. 1-3)  … 105
MIHAI VACARIU, The New Paradigm: Leadership as Meaning Making … 121
IOANA MATEI, Valori politice promovate de mass-media din România  … 131
IZABELA GHIŢĂ, Raţionalitate, ideologie, violenţă. Marcuse şi holocaustul  … 145

2004 – PDF

Sumar:
IMMANUEL KANT (1724-1804)
ILIE PÂRVU, Construcţia matematică şi experienţa posibilă în Analitica Transcendentală  … 3
VALENTIN MUREŞAN, Întemeierea metafizicii moravurilor: reconstrucţia argumentului din Secţiunea I  … 13
CRISTIAN D. HATU, Relevanţa dinamicii problemei fundamentale a raţiunii pure  … 21

VARIA
MARIN BĂLAN, Thoma de Aquino despre modul de semnificare al numelor aplicate lui Dumnezeu  … 39
LUIS ENRIQUE DE SANTIAGO GUERVOS, Gadamer şi Nietzsche: posibilitatea unei întâlniri între tipuri de hermeneutică  … 67
GHEORGHE ŞTEFANOV, How to be a Good Philosopher? Are there any Rules?  … 81
CONSTANTIN STOENESCU, Despre posibilitatea formulării logico-deductive a principiului verificării  … 97
CRISTIAN IFTODE, Natură, cultură, structură. Lévi-Strauss şi „spectrul” deconstrucţiei  … 105
DORINA CUCU, Stat minimal sau utopie? O incursiune în viziunea lui Robert Nozick privind conceptul de asociaţie stabilă  … 115
ANDRA PANDURU, Estetica proporţiilor în cazul corpului uman  … 125
LUIZA IANCU, Statutul entităţilor abstracte în realismul modal (David Lewis, On the Plurality of Worlds)  … 141

2002 – PDF

Sumar:
BENEDETTO CROCE (1866-1952)
ALEXANDRU BOBOC, Benedetto Croce şi gândirea contemporană   …   3

VARIA
DORINA CUCU, Eudaimonia – scop inclusiv sau dominant? O investigaţie asupra conceptului de fericire aristoteliană   …    9
SABIN TOTU, Despre esenţa sufletului la Plotin …   19
CRISTIAN DUCU, Conceptul de fericire în comentariul lui Thoma de Aquino la Etica nicomahică  …   27
MARIN BĂLAN, Latina scrierilor teologice şi filosofice medievale ca tip de latină medievală   … 43
CONSTANTIN STOENESCU, Despre statutul logic al criteriului verificaţionist al semnificaţiei cognitive  … 81
ROMULUS BRÂNCOVEANU, Raţiune publică, raţiune politică şi raţiune civică sau Cum transpare problema Luminării în disputa dintre Habermas şi Rawls …   93
BERNHARD WALDENFELS, Răspuns străinului. Liniamentele unei fenomenologii responsive      105
MIHAI VACARIU, Tarkovsky and the Function of Art … 117

Recenzii. … . 129